Porsche 911 Carrera RS front left

En dan zit er toch een uitnodigingskaart voor de technische keuring van uw oldtimer in de bus.

31 mei 2019
door

In 2019 en 2020 zal u zich als eigenaar van een oldtimer nu toch naar de keuringsinstanties moeten begeven voor een periodieke technische keuring.

Sinds 20 mei 2018 geldt er in zowel het Vlaams-Waals en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een periodieke keuring voor oldtimers. Dit betekent een verstrenging van het vorige regime met betrekking tot oldtimers die enkel een oldtimerkeuring dienden te ondergaan maar daarna werden vrijgesteld van enige periodieke keuring.

In het Vlaams Gewest geldt afhankelijk van de leeftijd van het voertuig een jaarlijkse, tweejaarlijkse of vijfjaarlijkse technische keuring. De leeftijd valt te rekenen vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig. Huidige oldtimers jonger dan 30 jaar dienen zich jaarlijks naar de keuringsinstanties te begeven. Voertuigen ouder dan 30 jaar maar nog niet ouder dan 50 jaar zullen zich tweejaarlijks ter keuring moeten aanbieden en voertuigen ouder dan 50 jaar dienen slechts om de vijf jaar te worden gekeurd.

Met betrekking tot oldtimers die als oldtimer werden ingeschreven voor 20 mei 2018, zullen de voertuigen ingeschreven in de periode vanaf 1 januari 1990 tot en met 31 december 1993, zich in 2019 voor het eerst dienen aan te bieden voor deze periodieke oldtimerkeuring. De voertuigen die voor 20 mei 2019 onder een oldtimerplaat werden ingeschreven en waar de eerste inschrijving 1 januari 1990 voorafgaat, dienen zich voor het eerst in 2020 voor de periodieke oldtimerkeuring aan te bieden.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt identiek hetzelfde regime als in Vlaanderen terwijl er zich in Wallonië vier te onderscheiden situaties aanbieden al naargelang de leeftijd van het voertuig. In Wallonië ingeschreven voertuigen die minder dan 30 jaar oud zijn, dienen zich jaarlijks aan te dienen bij de keuringsinstanties. Voertuigen met een leeftijd van 30 tot en met 50 jaar dienen zich tweejaarlijks aan te bieden tenzij het voertuigen met een historisch belang betreffen. Deze laatsten, net zoals voertuigen die meer dan 50 jaar oud zijn, dienen geen periodieke technische keuring te ondergaan.

Alhoewel verwondering straks wellicht uw deel zal zijn als u een groene oproepingskaart voor uw oldtimer in de bus vindt, is het evenwel absoluut noodzakelijk om u naar de keuringsinstanties te begeven wil u verhinderen mogelijks te worden vervolgd voor het sturen van een voertuig dat niet ter keuring werd aangeboden. In de meeste gevallen zal de groene oproepingskaart de uiterlijke datum vermelden waarop u uw oldtimer dient te laten keuren. In zoverre deze oproepingskaart geen datum vermeldt, dient u terug te grijpen naar de dag en de maand van de eerste inverkeerstelling van het voertuig die u kunt terugvinden op het kentekenbewijs bij de datum van eerste inschrijving.

U dient uw oldtimer ter keuring aan te bieden in de periode vanaf twee maanden te rekenen voor de referentiedatum. Bij vroeger aanbieden wordt de referentiedatum vervroegd naar de datum waarop u het voertuig ter keuring aanbiedt.

Het toesturen van de oproepingskaart betreft louter een administratieve herinnering zonder dat het niet-ontvangen van deze oproepingskaart een vrijgeleide betekent om uw voertuig niet of laattijdig te laten keuren. Bij laattijdige keuring zal er hoe dan ook een toeslag worden aangerekend terwijl het zich op de openbare weg begeven met een voertuig dat niet (tijdig) werd gekeurd, een strafrechtelijke inbreuk betekent.

Deze website maakt gebruik van cookies

Bepaal uw voorkeur hier

Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

`