Belexa Team Frederic
Frédéric
Busschaert
managing partner
expertises

Aanneming, Overheidsopdrachten en PPS

Transportrecht

Verkeersrecht

Beroepsaansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid

Brand- en waterschade

Lichamelijke schade

Verzekeringsrecht

Medische aansprakelijkheid

Strafrecht

opleiding

Licentiaat in de rechten
(KUL, 1986)

Speciale licentie in economisch recht
(UCL, 1987, grote onderscheiding)

contact
varia

Stafhouder Balie Kortrijk 2016 -2018

Lid raad van de orde balie West-Vlaanderen sinds 2018

Afgevaardigde Orde van Vlaamse balies sinds 2016

Extern bestuurder Vzw Cycling Vlaanderen

Reserve-officier

Belexa Team Benoit
Benoit
Beele
managing partner
expertises

Handels-, distributie- en mededingingsrecht

Vennootschapsrecht, Overnames, Fusieverrichtingen en splitsingen

Herstructurering en reorganisatie

Verbintenissen- en contractenrecht

Insolventierecht

Corporate governance

Financieel en Bancair recht

Incasso

Aanneming, Overheidsopdrachten en PPS

Vastgoedrecht

Intellectuele eigendom en Data protection

Beslag

Burgerlijke aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

Consumentenrecht

opleiding

Licentiaat in de rechten
(KUL, 1998, onderscheiding)

Université Robert Schumann
(Strasbourg, Erasmus, grote onderscheiding)

LLM
(University College of London, 1999)

contact
varia

Plaatsvervangend rechter in de Ondernemingsrechtbank Gent

Vereffenaar

Belexa Team Mathieu
Mathieu
Malfait
managing partner
expertises

Handels-, distributie- en mededingingsrecht

Vennootschapsrecht, Overnames, Fusieverrichtingen en splitsingen

Herstructurering en reorganisatie

Verbintenissen- en contractenrecht

Aanneming, Overheidsopdrachten en PPS

Vastgoedrecht

Intellectuele eigendom en Data protection

Transportrecht

Beroepsaansprakelijkheid

opleiding

Master in het Economisch Recht
(V.U.Brussel, 2006, onderscheiding)

Licentiaat in de Rechten
(KU Leuven en KULAK., 2005)

expertises

Aanneming, Overheidsopdrachten en PPS

Transportrecht

Verkeersrecht

Beroepsaansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid

Brand- en waterschade

Lichamelijke schade

Verzekeringsrecht

Medische aansprakelijkheid

Strafrecht

opleiding

Licentiaat in de rechten
(KUL, 1986)

Speciale licentie in economisch recht
(UCL, 1987, grote onderscheiding)

contact
varia

Stafhouder Balie Kortrijk 2016 -2018

Lid raad van de orde balie West-Vlaanderen sinds 2018

Afgevaardigde Orde van Vlaamse balies sinds 2016

Extern bestuurder Vzw Cycling Vlaanderen

Reserve-officier

expertises

Handels-, distributie- en mededingingsrecht

Vennootschapsrecht, Overnames, Fusieverrichtingen en splitsingen

Herstructurering en reorganisatie

Verbintenissen- en contractenrecht

Insolventierecht

Corporate governance

Financieel en Bancair recht

Incasso

Aanneming, Overheidsopdrachten en PPS

Vastgoedrecht

Intellectuele eigendom en Data protection

Beslag

Burgerlijke aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

Consumentenrecht

opleiding

Licentiaat in de rechten
(KUL, 1998, onderscheiding)

Université Robert Schumann
(Strasbourg, Erasmus, grote onderscheiding)

LLM
(University College of London, 1999)

contact
varia

Plaatsvervangend rechter in de Ondernemingsrechtbank Gent

Vereffenaar

expertises

Handels-, distributie- en mededingingsrecht

Vennootschapsrecht, Overnames, Fusieverrichtingen en splitsingen

Herstructurering en reorganisatie

Verbintenissen- en contractenrecht

Aanneming, Overheidsopdrachten en PPS

Vastgoedrecht

Intellectuele eigendom en Data protection

Transportrecht

Beroepsaansprakelijkheid

opleiding

Master in het Economisch Recht
(V.U.Brussel, 2006, onderscheiding)

Licentiaat in de Rechten
(KU Leuven en KULAK., 2005)

Belexa Team Jens
Jens
Rau
managing partner
expertises

Handels-, distributie- en mededingingsrecht

Vennootschapsrecht, Overnames, Fusieverrichtingen en splitsingen

Herstructurering en reorganisatie

Verbintenissen- en contractenrecht

Insolventierecht

Corporate governance

Fiscaal recht

opleiding

Master of Laws in de Rechten
(UGent, 2014, onderscheiding)

Belexa Team Marc
Marc
Nuyttens
partner
expertises

Verkeersrecht

Burgerlijke aansprakelijkheid

Familiale aansprakelijkheid

Verzekeringsrecht

Familiale vermogens- en successieplanning

Vereffening en verdeling

Jeugdrecht

Adoptie

Staat van personen

opleiding

Licentiaat in de rechten
(KUL, 1998)

Belexa Team An
An
Deprez
partner
expertises

Arbeids- en Sociaal recht

Burgerlijke aansprakelijkheid

Lichamelijke schade

Strafrecht

Medische aansprakelijkheid

opleiding

Licentiaat in de rechten
(KULAK, KUL, 2006)

Master na master Sociaal Recht
(VUB, 2007, onderscheiding)

contact
varia

Plaatsvervangend rechter in de Arbeidsrechtbank Gent

Houder van het diploma cassatie in strafzaken

expertises

Handels-, distributie- en mededingingsrecht

Vennootschapsrecht, Overnames, Fusieverrichtingen en splitsingen

Herstructurering en reorganisatie

Verbintenissen- en contractenrecht

Insolventierecht

Corporate governance

Fiscaal recht

opleiding

Master of Laws in de Rechten
(UGent, 2014, onderscheiding)

expertises

Verkeersrecht

Burgerlijke aansprakelijkheid

Familiale aansprakelijkheid

Verzekeringsrecht

Familiale vermogens- en successieplanning

Vereffening en verdeling

Jeugdrecht

Adoptie

Staat van personen

opleiding

Licentiaat in de rechten
(KUL, 1998)

expertises

Arbeids- en Sociaal recht

Burgerlijke aansprakelijkheid

Lichamelijke schade

Strafrecht

Medische aansprakelijkheid

opleiding

Licentiaat in de rechten
(KULAK, KUL, 2006)

Master na master Sociaal Recht
(VUB, 2007, onderscheiding)

contact
varia

Plaatsvervangend rechter in de Arbeidsrechtbank Gent

Houder van het diploma cassatie in strafzaken

Belexa Team 02
Belexa 261120 285
Veronique
Busschaert
associate partner
expertises

Lichamelijke schade

Medische aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

opleiding

Licentiaat in de rechten
(KUL, 1987, onderscheiding)

Licence en droit et économie des assurances
(LLN, 1989, onderscheiding)

Belexa 261120 031
Ingrid
Nysen
associate partner
expertises

Lichamelijke schade

Medische aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

opleiding

Licentiaat in de rechten
(KUL, 1991)

Aggregatie
(VUB, 1993)

Belexa Team Christophe
Christophe
Knockaert
associate partner
expertises

Handels-, distributie- en mededingingsrecht

Verbintenissen- en contractenrecht

Aanneming, Overheidsopdrachten en PPS

Burgerlijke aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

Insolventierecht

Herstructurering en reorganisatie

Beslag

opleiding

Licentiaat in de rechten
(UGent, 2003)

expertises

Lichamelijke schade

Medische aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

opleiding

Licentiaat in de rechten
(KUL, 1987, onderscheiding)

Licence en droit et économie des assurances
(LLN, 1989, onderscheiding)

expertises

Lichamelijke schade

Medische aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

opleiding

Licentiaat in de rechten
(KUL, 1991)

Aggregatie
(VUB, 1993)

expertises

Handels-, distributie- en mededingingsrecht

Verbintenissen- en contractenrecht

Aanneming, Overheidsopdrachten en PPS

Burgerlijke aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

Insolventierecht

Herstructurering en reorganisatie

Beslag

opleiding

Licentiaat in de rechten
(UGent, 2003)

Belexa Team Mathieu Albers
Mathieu
Albers
senior associate
expertises

Verkeersrecht

Burgerlijke aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

Familiale aansprakelijkheid

Sportrecht

Verzekeringsrecht

Medische aansprakelijkheid

opleiding

Master in de rechten
(KUL, 2011)

Manama in internationaal sportrecht
(ISDE Madrid, 2012)

contact
varia

Arbiter bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS)

Belexa Team Youssef
Youssef
Boulgaddim
associate
expertises

Financieel en Bancair recht

Incasso

Beslag

Familiale vermogens- en successieplanning

Vereffening en verdeling

opleiding

Master in het notariaat
(UGent, 2019)

Master of Laws in de Rechten
(UGent, 2018)

Erasmus
(Universität Hamburg, 2017)

Belexa 261120 185
Antoine
Degryse
associate
expertises

Verbintenissen- en contractenrecht

Incasso

Handelsrecht

opleiding

Master of Laws in de Rechten (UGent, 2020, onderscheiding)

contact

antoine.degryse@belexa.be

linkedin

expertises

Verkeersrecht

Burgerlijke aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

Familiale aansprakelijkheid

Sportrecht

Verzekeringsrecht

Medische aansprakelijkheid

opleiding

Master in de rechten
(KUL, 2011)

Manama in internationaal sportrecht
(ISDE Madrid, 2012)

contact
varia

Arbiter bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS)

expertises

Financieel en Bancair recht

Incasso

Beslag

Familiale vermogens- en successieplanning

Vereffening en verdeling

opleiding

Master in het notariaat
(UGent, 2019)

Master of Laws in de Rechten
(UGent, 2018)

Erasmus
(Universität Hamburg, 2017)

expertises

Verbintenissen- en contractenrecht

Incasso

Handelsrecht

opleiding

Master of Laws in de Rechten (UGent, 2020, onderscheiding)

contact

antoine.degryse@belexa.be

linkedin

Belexa 261120 147
Stéphanie
Van den Broeke
associate
expertises

Arbeids- en Sociaal recht

Burgerlijke aansprakelijkheid

Strafrecht

opleiding

Master of Laws in de Rechten (UGent, 2020, onderscheiding)

Belexa 261120 242
Richard
Cnudde
associate
expertises

Intellectuele eigendom en Data protection

Verbintenissen- en contractenrecht

Handelsrecht

opleiding

Master of Laws in de Rechten (KUL, 2019, onderscheiding)

LLM in intellectueel eigendomsrecht (TU Dresden/University of Exeter, 2020)

contact

richard.cnudde@belexa.be

linkedin

Cara
Cara
Van Geenberghe
associate
expertises

Handelsrecht

Insolventierecht

Fiscaal recht

opleiding

Master of Laws in de Rechten (UGent, 2019)

Advanced Diploma in International Business (Hult Business School, Boston, 2019)

contact

cara.vangeenberghe@belexa.be

linkedin

expertises

Arbeids- en Sociaal recht

Burgerlijke aansprakelijkheid

Strafrecht

opleiding

Master of Laws in de Rechten (UGent, 2020, onderscheiding)

expertises

Intellectuele eigendom en Data protection

Verbintenissen- en contractenrecht

Handelsrecht

opleiding

Master of Laws in de Rechten (KUL, 2019, onderscheiding)

LLM in intellectueel eigendomsrecht (TU Dresden/University of Exeter, 2020)

contact

richard.cnudde@belexa.be

linkedin

expertises

Handelsrecht

Insolventierecht

Fiscaal recht

opleiding

Master of Laws in de Rechten (UGent, 2019)

Advanced Diploma in International Business (Hult Business School, Boston, 2019)

contact

cara.vangeenberghe@belexa.be

linkedin

Loise
Loise
Waithira
associate
expertises

Huurrecht

Consumentenrecht

opleiding

Master of Laws in de Rechten (UGent, 2020, onderscheiding)

Erasmus (Dijon, Burgundy school of business, 2015)

Professionele Bachelor in Marketing (HOGent)

contact

loise.waithira@belexa.be

Astrid
Astrid
Maertens
associate
expertises

Aanneming, Overheidsopdrachten en PPS

Vastgoedrecht

opleiding

Master of Laws in de Rechten (UGent, 2021, onderscheiding)

contact

astrid.maertens@belexa.be

linkedin

expertises

Huurrecht

Consumentenrecht

opleiding

Master of Laws in de Rechten (UGent, 2020, onderscheiding)

Erasmus (Dijon, Burgundy school of business, 2015)

Professionele Bachelor in Marketing (HOGent)

contact

loise.waithira@belexa.be

expertises

Aanneming, Overheidsopdrachten en PPS

Vastgoedrecht

opleiding

Master of Laws in de Rechten (UGent, 2021, onderscheiding)

contact

astrid.maertens@belexa.be

linkedin

Belexa Team 03
Belexa 261120 360
Sofie
Beuls
consultant employment and benefits
expertises

Arbeids- en sociaal recht

4 P1 A6826
Delphine
Pierloot
paralegal
expertises

Incasso

contact
expertises

Arbeids- en sociaal recht

expertises

Incasso

contact
Belexa algemeen
Belexa Team Valerie Tytgat
Vanessa
Tytgat
office manager/boekhoudster
opleiding

Office manager/Boekhouder

Belexa 171219 0874
Ine
Fernagut
management assistent
contact
Belexa 161219 0001
Charrisa
Vandekerckhove
management assistent
opleiding

Office manager/Boekhouder

contact
Belexa Team Jobs

Werken bij Belexa?

Om onze verdere groei te ondersteunen en te stimuleren zijn we altijd op zoek naar enthousiaste medewerkers.

Werken bij belexa?
Om onze verdere groei te ondersteunen en te stimuleren zoeken wij steeds enthousiaste nieuwe medewerkers.

Deze website maakt gebruik van cookies

Bepaal uw voorkeur hier

Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

`