Https static nieuwsblad be Assets Images Upload 2022 01 17 9588c128 e5fa 4d2c 882a bdd56c18f09e 2

Controle op de huurwoning: conformiteitsattest verplicht?

15 augustus 2022
door

Wie een woning of kamer verhuurt moet ervoor zorgen dat de woning voldoet aan een aantal woningkwaliteitsnormen. Zo moet er voldaan zijn aan de oppervlaktenorm, dakisolatienormen, de glasnorm (wordt strenger op 1 januari 2023), rookmeldersverplichting EPC,…

Om te bewijzen dat aan de nodige woningkwaliteitsnormen is voldaan kan of moet een zogenaamd ‘conformiteitsattest’ bij de gemeente aangevraagd worden. Dit is een officiële verklaring uitgaande van de gemeente waarin wordt verklaard dat de woning aan de nodige normen voldoet en eventueel worden een aantal kleine gebreken vermeld.

Wie een conformiteitsattest aanvraagt krijgt een woningcontroleur over de vloer om te oordelen over de kwaliteit van de woning en eventueel van het gebouw waarin de wooneenheid zich bevindt. Afhankelijk van de gemeente gebeurt dit conformiteitsonderzoek kosteloos of tegen betaling van een retributie.

Het verslag bestaat onder andere uit een controlelijst waarop de gebreken in een woning worden aangeduid. Deze lijst van gebreken is ingedeeld in 3 categorieën:

 • Categorie I: lichte gebreken. Een woning met maximaal zes kleine gebreken is nog steeds conform. Het conformiteitsattest zal uitgereikt worden. Let op: zeven gebreken van categorie I vormen samen een gebrek van categorie II.
 • Categorie II: ernstige gebreken, maar geen direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid. Vanaf het moment dat er één categorie II gebrek is vastgesteld, zal het conformiteitsattest niet uitgereikt worden. Het zal dan ook strafbaar zijn om de woning te verhuren, te huur of ter beschikking stellen.
 • Categorie III: ernstige gebreken met mensonwaardige leefomstandigheden of veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Vanaf dat er een categorie III gebrek vastgesteld is, is de woning ongeschikt en onbewoonbaar. Uiteraard is het verhuren, te huur of ter beschikking stellen strafbaar.

Een conformiteitsattest is in principe 10 jaar geldig, tenzij:

 • De woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard is op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke of gewestelijke controleur op basis van acuut veiligheids- of gezondheidsrisico;
 • Er aan de woning ingrijpende renovatiewerken zijn uitgevoerd;
 • De Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal, zoals vermeld in art. 3.37 van het Decreet over het Vlaamse woongebied, heeft opgesteld;
 • Er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat;
 • De gemeente via haar reglement de geldigheidsduur heeft beperkt;
 • Er in een aanmaning, proces-verbaal of een verslag de vaststelling werd gemaakt dat de kamer waarvoor het conformiteitsattest is afgegeven, gecreëerd is zonder te voldoen aan de verplichting van artikel 4.2.1, 6° en 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de kamer na de afgifte van het conformiteitsattest bewoond werd door een persoon die op het adres van het pand waarin de kamer zich bevindt ingeschreven was in de bevolkingsregisters of wachtregisters.

Wanneer de eigenaar van een gebouw of kamer zijn of haar onroerend goed verkoopt of opnieuw verhuurt is niet per se een nieuw conformiteitsattest nodig. Het attest is immers aan het onroerend goed verbonden, niet aan de eigenaar.

Indien u als verhuurder verplicht bent een conformiteitsattest aan te vragen en u verzaakt hieraan kan de gemeente sanctionerend optreden en een GAS-boete uitschrijven. Ook dit is wederom afhankelijk van gemeente tot gemeente.

Hieronder lijsten we (niet-limitatief) een aantal gemeenten op waar het conformiteitsattest verplicht is:

 • West-Vlaanderen
  • Brugge
  • Harelbeke
  • Kortrijk (Verplicht aanvragen bij het verhuren van kamers en bij opheffing van ongeschiktheid en onbewoonbaarheid, dit zowel voor kamers als woningen.)
  • Kuurne
  • Langemark-Poelkapelle
  • Menen
  • Middelkerke
  • Zonnebeke
 • Oost-Vlaanderen
  • Eeklo
  • Erpe-Mere
  • Laarne
  • Wichelen
  • Zelzate
  • Zottegem
  • Zwalm

Hoewel een conformiteitsattest, tenzij de gemeente waar het onroerend goed gelegen is anders beslist, momenteel niet verplicht is, is er vanuit politieke hoek de ambitie om het conformiteitsattest op termijn voor alle woningen verplicht te maken.

Een conformiteitsattest kan, zelfs als het niet verplicht is, toch nuttig zijn. Bijvoorbeeld om een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarheid op te heffen, om te gebruiken als basis of als bijlage bij het opmaken van een plaatsbeschrijving of om te gebruiken als bewijsmateriaal in een procedure voor de rechtbank.

Kijk de geldende gemeentelijke reglementen van uw gemeente na om te weten wat van toepassing is op uw huurgoed.

Wij geven u verder graag een paar nuttige links mee. Mocht u nog verdere vragen hebben over uw huurwoning, van welke aard dan ook, aarzel niet om onze specialisten te contacteren bij.

Raadpleeg via deze link een lijst met gemeenten waar het conformiteitsattest verplicht is en de bijhorende voorwaarden: https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/het-conformiteitsattest-verplichten-de-geldigheid-ervan-beperken

Sommige gemeenten voorzien in een handige checklist, raadpleeg via deze link de checklist voor grondgebied Brugge: https://www.brugge.be/checklists-conformiteitsattest-3

Deze website maakt gebruik van cookies

Bepaal uw voorkeur hier

Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

`