Belexa meeting

Algemene voorwaarden: maak er ook echt werk van!

14 december 2020
door
Mathieu Malfait

Ingevolge de invoering van de wet van 4 april 2019, waarbij in ons Wetboek van Economisch Recht nieuwe regels worden vastgesteld voor relaties tussen ondernemingen (b2b), kwamen uw algemene voorwaarden ongetwijfeld weer onder de aandacht. Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om u ook te wijzen op de noodzaak werk te maken van een goede implementatie. Algemene voorwaarden regelen uiteindelijk elke transactie die uw onderneming als aanbieder van diensten of goederen afsluit.

Algemene voorwaarden worden vaak als niet echt commercieel ervaren en dus liefst doodgezwegen en pas uit de kast gehaald eens de problemen zich stellen. Het is precies deze houding die problematisch zal zijn wanneer men zich voor de rechtbank bevindt om het probleem op te lossen. De rechtbank zal de algemene voorwaarden immers als niet-tegenstelbaar kunnen beschouwen indien ze niet voorafgaand aan de contractsluiting zijn ter kennis gebracht aan uw medecontractant én door deze laatste werden aanvaard. Hoe kan u dit risico vermijden?

Zorg er vooreerst voor dat de algemene voorwaarden nauw aansluiten bij uw onderneming. Bij de redactie moet dan ook rekening worden gehouden met de wijze waarop uw onderneming is georganiseerd en waar deze voor staat. Wat doet u en vooral wat doet u niet? Als u zich als aannemer in uw algemene voorwaarden ertoe verbindt een rondgang te houden bij de oplevering van de werken, wees dan zeker dat u dergelijke rondgang ook organiseert of u riskeert het slachtoffer te zijn van uw eigen algemene voorwaarden. Wees ook alert voor afwijkingen op de normale werkwijze. Bent u doorgaans gespecialiseerd in het leveren van goederen aan professionelen, wees dan extra voorzichtig als u een stockverkoop voor particulieren organiseert. Een particulier heeft niet alleen meer rechten als consument, maar zal mogelijks ook adviezen anders interpreteren dan specialisten. Dek u desgevallend bijkomend in.

Zorg er ook voordat alle mensen die in contact staan met de klant weten wat er in de tekst staat en zorg ervoor dat men het nut inziet van de algemene voorwaarden. Niet alleen de boekhouding of uw advocaat moeten vertrouwd zijn met de algemene voorwaarden. Discussies kunnen worden vermeden wanneer ook uw verkopers, installateurs, werfleiders,… consequent de algemene voorwaarden toepassen. Zij zullen vaak als eerste aangesproken worden. Laat hen geen beloftes maken die niet verwezenlijkt kunnen worden.

Zorg er ook voor dat uw verkopers ook beseffen dat zij eigenlijk gebaat zijn om zo snel mogelijk de algemene voorwaarden mede te delen. Immers, op het ogenblik dat beslissingen worden genomen door klanten zullen deze minder bezwaar hebben op de algemene voorwaarden omdat ze een behoefte vervuld willen zien. Iedereen zal er zich wel al hebben op betrapt ellenlange gebruiksvoorwaarden vluchtig te hebben aanvaard bij de installatie van nieuwe software. U wenst immers zo snel mogelijk gebruik maken van de software, waardoor u bepaalde zaken gaat aanvaarden die mogelijks op meer bezwaar zouden stuiten indien de behoefte reeds werd ingevuld (en zeker eens de relatie verzuurd raakte).

Wees ook aandachtig voor de vorm en zorg dat alle typedocumenten (inclusief website) die u binnen uw organisatie hanteert op elkaar afgestemd zijn en deze de algemene voorwaarden, dan wel uittreksels ervan of verwijzingen ernaar, hernemen. U vermijdt ook best dat verschillende versies van algemene voorwaarden in omloop zijn en voorziet desgevallend vertalingen. Hou hier tenslotte ook rekening met de mogelijkheid dat u vroeg of laat kan geconfronteerd worden met de noodzaak om het bewijs te leveren van de kennisgeving van de algemene voorwaarden aan uw klant en diens aanvaarding ervan. Het is immers niet omdat de factuur betaald werd dat er geen risico’s meer zijn op discussie. Denk maar aan een discussie inzake verborgen gebreken als voorbeeld.

Doe beroep op een expert voor de redactie van algemene voorwaarden op maat met advies en workshops om deze vervolgens ook concreet te implementeren als nuttig werkinstrument.

Mathieu Malfait

Deze website maakt gebruik van cookies

Bepaal uw voorkeur hier

Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

`