Belexa 679

Digitaal contracteren?!

1 October 2024
door
Richard Cnudde
Mathieu Malfait

In onze digitaliserende wereld, waarin onze administratieve hygiëne wordt gedicteerd door een ‘clean desk policy’ en informatie en documenten steeds vaker enkel nog online worden bijgehouden, onderging ook de handtekening een transformatie van analoog naar digitaal.

Belexa 679

De 'krabbel' is voor velen al passé, maar de digitale handtekening neemt vaak diverse vormen aan. Digitale handtekeningen gaan van zeer banaal, zoals het ingeven van een PIN code of het aanklikken van een knop waarmee algemene voorwaarden worden aanvaard, tot unieke identificatiemiddelen, aangemaakt met een gekwalificeerd middel en gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat. Bij dit laatste denken we aan het eID en de itsme applicatie. Zodra er elektronische gegevens verbonden worden aan andere elektronische gegevens met het oog op het ondertekenen van iets, is er al sprake van een elektronische handtekening. Ook gezichts- en vingerafdrukherkenningen zijn bijgevolg digitale handtekeningen.

Er zijn eigenlijk drie categorieën van digitale handtekeningen:

• de gewone digitale handtekening;

• de geavanceerde handtekening;

• de gekwalificeerde handtekening.

Het onderscheid tussen deze categorieën wordt vooreerst bepaald door vier basiscriteria:

• Wordt de ondertekenaar uniek verbonden?

• Kan de ondertekenaar geïdentificeerd worden?

• Zijn de gebruikte gegevens van een hoog vertrouwensniveau?

• Kan men nadien wijzigingen opsporen?

Is het antwoord op elk van deze vragen positief, dan is een digitale handtekening niet langer ‘gewoon’, maar ‘geavanceerd’.

De ‘gekwalificeerde’ digitale handtekening onderscheidt zich vervolgens van de ‘geavanceerde’ handtekening door bij de aanmaak van de handtekening gebruik te maken van een ‘gekwalificeerd certificaat’, uitgegeven door zogenaamde ‘vertrouwensdiensten’ die erkend moeten zijn in België/Europa.

Waarom is dit onderscheid belangrijk? Welnu, enkel de ‘gekwalificeerde’ digitale handtekeningen staan op dezelfde hoogte als een handgeschreven handtekening en moeten in elke lidstaat van de EU erkend worden.

De ‘gewone’ en ‘gekwalificeerde’ handtekeningen zijn daarom niet volkomen waardeloos, nu ze in juridische procedures niet zomaar kunnen worden geweigerd louter omdat ze niet ‘gekwalificeerd’ zouden zijn. Ook uit de begeleidende omstandigheden kan wel een akkoord worden afgeleid. Stel, u gaf via e-mail uw akkoord met een offerte voor werken aan uw huis middels een ‘gewone’ digitale handtekening. Wanneer vervolgens werken aan uw huis worden uitgevoerd volgens die offerte waarbij u de aannemers binnen liet, dan zal u het wel heel erg moeilijk hebben voor te houden dat u niet tot betaling zou zijn gehouden conform de offerte omdat een gekwalificeerde handtekening zou ontbreken.

Blijven dergelijke begeleidende omstandigheden uit of is er discussie rond de algemene voorwaarden, dan zijn er wel hogere risico’s op langdurige discussies in geval van ‘gewone’ of ‘geavanceerde’ handtekeningen die worden betwist. Wie dus zo weinig mogelijk discussie wil, evenals de garantie dat een elektronische handtekening op dezelfde hoogte staat als een handgeschreven handtekening, heeft dus een ‘gekwalificeerde’ elektronische handtekening nodig. De eerlijkheid gebiedt ons trouwens te verduidelijken dat een ‘gekwalificeerde’ handtekening zelfs minder voer voor discussies zou mogen geven dan de handgeschreven handtekeningen … Antidateren is immers veel moeilijker en het is eveneens moeilijker om bewust een verkeerde krabbel te zetten.

Aangezien de chip in de Belgische eID-kaart gebruikt kan worden om gekwalificeerde elektronische handtekeningen te plaatsen, volstaan een kaartlezer, een moderne pdf-viewer en de bijhorende eID-software om de garantie te bieden dat er handtekeningen geplaatst worden die nergens in de Europese Unie ter discussie kunnen staan.

Let er natuurlijk wel steeds op dat bij contracteren op afstand of buiten de lokalen mogelijk strengere consumentenbepalingen van toepassing zijn!

Richard Cnudde - Mathieu Malfait

Deze website maakt gebruik van cookies

Bepaal uw voorkeur hier

`