Z To Be Continued

Bescherming, fusie, (deficitaire) vereffening en andere alternatieven voor faling

25 July 2020
door

Bescherming tegen schuldeisers aanvragen? Of toch maar faling ? Of liever een vrijwillige vereffening of nog iets anders ?

Z To Be Continued

Gerechtelijke reorganisatie (WCO of GRP)

Ondernemingen kunnen steeds beroep doen op de algemene bescherming tegen schuldeisers wanneer de continuïteit van hun activiteiten is bedreigd. Deze bescherming dient wel gevraagd en verkregen te worden bij de Ondernemingsrechtbank. In het kader van zo’n gerechtelijke reorganisatie kan worden gewerkt aan een schuldherschikking (schuldvermindering en/of uitstel van betaling) dan wel aan een overdracht van activiteiten. De overdracht van activiteiten wordt gerealiseerd door een gerechtsmandataris aangesteld door de Ondernemingsrechtbank. Deze laatste optie geeft dikwijls de mogelijkheid het handelsfonds beter te realiseren dan in het kader van een faillissement, hetgeen uiteindelijk ten voordele kan komen van partijen die zich persoonlijk borg hebben gesteld voor de onderneming (persoonlijke borgstelling of hypothecaire waarborg).

Deficitaire vereffening

Binnen het kader van een vereffening van een vennootschap kan zowel een overdracht van de activiteiten als een stopzetting worden gerealiseerd. Voordeel hierbij is dat de aandeelhouders zelf “hun” vereffenaar kiezen, terwijl onder de vereffening de activiteiten ook kunnen worden voortgezet, b.v. met het oog op een overdracht of betere realisatie van het actief. Zelfs al zou het actief niet volstaan om alle schulden te voldoen, kan voor een vereffening worden gekozen, zonder verplicht te worden aangifte van faillissement te doen. Zeker bij een deficitaire vereffening is het wel van belang dat er voldoende waarborgen zijn dat de rechten van de schuldeisers niet zullen worden geschaad en dat dergelijke vereffening correct verloopt. Een externe vereffenaar is dus aangewezen. Bij een deficitaire vereffening is er een zekere controle van de Ondernemingsrechtbank, terwijl deze, wanneer er onvoldoende waarborgen zijn op een correcte afhandeling, ook zou kunnen beslissen de vereffenaar te vervangen door een vereffenaar door de rechtbank aangesteld.

Andere alternatieven

Andere alternatieven voor een faling zijn:

  • Vereffening met overname van schulden door de aandeelhouders. Hierbij nemen de aandeelhouders de resterende schulden uit de vennootschap op zich, zodat de vereffening niet-deficitair kan worden afgesloten;
  • Deficitaire geruisloze fusie. Hierbij wordt de deficitaire 100% dochtervennootschap overgenomen door de moedervennootschap.

Belangrijk is dat bij elke herstructurering u er dient over te waken dat u de rechten van schuldeisers niet op een bedrieglijke wijze benadeelt, zelfs lijkt dit op het eerste zicht niet zo. Het is namelijk bijzonder vervelend wanneer een schuldeiser zich om gegronde redenen kan kanten tegen een herstructurering, met mogelijke persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders tot gevolg.

Benoit Beele

Deze website maakt gebruik van cookies

Bepaal uw voorkeur hier

`