Handshake business deal agreement working together sales rep challenger large

Vertegenwoordigers: let op voor agressieve handelspraktijken.

21 décembre 2019
door

Agressieve handelspraktijken zijn verboden. Het Europees Hof verduidelijkt wat kan en niet kan.

De volgende casus deed zich voor. Een consument bezocht de website van Orange Polska, toont zijn interesse in een bepaald product en wordt vervolgens bezocht door een vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger overhandigt de consument een modelovereenkomst. De ondertekening moet plaatsvinden tijdens het bezoek van de vertegenwoordiger. Zo niet, wordt de consument gevraagd zich te begeven naar een verkooppunt of de bestelling via een website door te geven.

Ce site web utilise des cookies

Bepaal uw voorkeur hier

`