Belexa Team Jens

Groen licht voor nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1 mars 2019
door

We publiceerden eerder een artikel over de krachtlijnen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het voorzichtigheidsprincipe dicteerde echter een groot vraagteken te plaatsen bij de op dat ogenblik vooropgestelde datum van inwerkingtreding nadat de (federale) regering in woelige wateren terecht kwam en nog louter lopende zaken zou behandelen.

Gisteren ging de kogel evenwel door de parlementaire kerk. De Kamer keurde op 28 februari 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goed waardoor de datum van inwerkingtreding kan worden bevestigd.

Vennootschappen, verenigingen en stichtingen die vanaf 1 mei 2019 het levenslicht zien zullen onder de nieuwe wet ressorteren. Op bestaande entiteiten zal de nieuwe wet van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020 behoudens andersluidende beslissing waardoor de wet op die vennootschappen eerder van kracht zou worden. In ieder geval dienen bestaande vennootschappen hun statuten conformeren aan de nieuwe wet bij de eerstvolgende statutenwijziging die valt na 1 januari 2020. Tegen uiterlijk 1 januari 2024 dienen uw vennootschapsstatuten in ieder geval conform de bepalingen van het nieuwe wetboek te zijn.

Deze morgen in ‘De ochtend’ op Radio 1 was een tevreden Minister van Justitie Koen Geens te horen die terecht sprak van een gemoderniseerd vennootschapsrecht dat tal van voordelen voor het Belgisch ondernemingsleven bevat. We loodsen u graag door de nieuwe mogelijkheden die het Wetboek straks biedt, zeker voor familiale ondernemingen, zodat u er gretig gebruik van kunt maken.

Ce site web utilise des cookies

Bepaal uw voorkeur hier

`