Rondpunt 1 0

Gelijktijdige maneuvers

20 octobre 2019
door

Art. 12.4. van de Wegcode bepaalt dat een bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren, voorrang dient te verlenen aan de andere weggebruikers. Als manoeuvres worden onder meer beschouwd: van rijstrook veranderen, van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten, een parkeerplaats oprijden, uit een aanpalende eigendom komen, van de zijberm gereden komen, uit een niet-openbare weg gereden komen, rechtsomkeer maken, achteruit rijden,…

Ce site web utilise des cookies

Bepaal uw voorkeur hier

`