Prime Advice for Excellent Performance.

Praktijk

Vanuit haar modern en vlot bereikbaar kantoor op het Kennedypark te Kortrijk heeft Belexa Advocaten zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een gerenommeerd kantoor met zowel regionaal, als Belgisch, als internationaal verankerd cliënteel.

Belexa Advocaten kan steunen op een sterk complementair advocatenteam, bijgestaan door een ondersteunend, performant secretariaat.  Er wordt gebruik gemaakt van, en steeds opnieuw geïnvesteerd in de meest moderne informatica, zodat het cliënteel op een zo doeltreffend mogelijke manier kan worden gediend.

In haar huidige vorm is Belexa Advocaten het resultaat van de overname van het gereputeerde advocatenkantoor Van Den Berghe door Stefaan Beele en Frédéric Busschaert, die samen met hun medewerkers sinds 1991 in het  centrum van Kortrijk een kantoor runden, en de verdere sterke groei die Belexa Advocaten sinddien heeft weten te realiseren.

Terwijl het op meerdere tientallen jaren ervaring en inzichten kan bogen, blijft Belexa Advocaten toch vooral een dynamisch kantoor met een moderne, maar vertrouwde en tegelijkertijd vertrouwenwekkende aanpak.

Belexa Advocaten is voldoende groot om zowel aan ondernemingen als aan particulieren een volledig, gespecialiseerd en kwalitatief hoogstaand maar niettemin economisch verantwoord en kostenefficiënt juridisch dienstenpakket te bieden.

Binnen hun respectievelijke specialisaties volgen alle advocaten de ontwikkelingen in de juridische wereld stipt op.  Op geregelde werkvergaderingen komen voor elkeen relevante evoluties en/of nieuwigheden aan bod.

Belexa Advocaten streeft een vlotte, communicatieve en transparante procesgang na, en dit zonder nodeloze vertragingen en de daarmee gepaard gaande ergernissen en kosten.

Het is voor alle medewerkers een dagdagelijkse uitdaging om zich als professioneel advocatenkantoor als referentie in de markt te profileren.

Recent nieuws