Prime Advice for Excellent Performance.

Praktijk

Een korte vraag, of snel even iets aftoetsen, het kan.

Ook bij hoogdringendheid (kortgedingprocedure, vaststellingen van gebreken, schorsingsprocedures, etc.) kunnen wij u door de ervaring en expertise van onze medewerkers en door het aantal medewerkers een snelle dienstverlening bieden.

Bij (onverwachte) politieverhoren hebt u recht op bijstand van een raadsman, ook dan staan wij u graag onmiddellijk bij.

Gevat en pro-actief ingrijpen verhoogt heel dikwijls de slaagkansen van de ons toevertrouwde opdrachten.

Recent nieuws