Prime Advice for Excellent Performance.

Praktijk

Belexa Advocaten is een sterk uitgebouwd full service advocatenkantoor met een zeer compleet juridisch dienstenpakket.

Het verstrekken van adviezen, het opstellen van overeenkomsten, het voeren van onderhandelingen, de begroting van (lichamelijke en materiële) schade en het verdedigen van belangen van cliënten in gerechtelijke procedures, arbitrages en deskundigenonderzoeken behoren tot de vaste taken van het kantoor.

Indien u onzeker bent over de gang van zaken elders bij een adviseur of in een lopende procedure, is Belexa Advocaten u van dienst met een snel en helder second opinion advies.

Wij zijn erop gefocust alle dossiers nauwgezet op te volgen en de klant proactief te informeren over de evoluties.

Een uiterst persoonlijke aanpak, een sterke betrokkenheid bij de situatie van de cliënt, een vlotte bereikbaarheid van de advocaten, een resultaatgerichte en pragmatische werkmethode zijn voor ons primordiaal voor een kwaliteitsvolle juridische ondersteuning.

Recent nieuws