Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

24 juli 2018

Vanaf 1 september 2018 valt er een drempel weg om een eigen zaak te starten

Veel mensen dromen ervan om een eigen zaak te starten maar worden nog steeds te vaak geconfronteerd met drempels en/of bevangen door twijfels.

Wie vandaag de grote stap wilt zetten naar een zelfstandige activiteit, is immers nog steeds verplicht een aantal vakken rond economie te volgen teneinde een attest Basiskennis Bedrijfsbeheer voor te leggen, zoals voorzien in artikel 3,1° en in artikel 4,§1 van de Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (KMO-programmawet). Dergelijke cursussen kunnen gevolgd worden in het reguliere onderwijs, maar ook bij Syntra of bij de Centra voor Volwassenonderwijs (CVO's).

De verplichting in hoofde van de startende ondernemer om het bewijs te leveren dat hij over de basiskennis van het bedrijfsbeheer beschikt, wordt al langer als een (onnodige) barrière ervaren die sommige getalenteerde mensen tegenhoudt om met een zaak te starten, te meer een algemeen ondernemersattest alleen weergeeft dat iemand op een bepaald moment in het verleden de juiste competenties had, terwijl die vaardigheden door de jaren heen evolueren.

Er ontstond dus de behoefte om de KMO-programmawet aan te passen aan de noden van een wereld die in een hoog tempo verandert.

Deze wijziging is er gekomen middels het decreet van 18 mei 2018, dat voortaan elk artikel van de KMO-programmawet met betrekking tot de basiskennis bedrijfsbeheer wijzigt, en elke verwijzing naar de basiskennis bedrijfsbeheer in deze programmawet, volledig afschaft op vanaf 1 september 2018.

De nieuwe regeling voorziet voortaan in de implementatie van een actieplan waarbij ingezet wordt op de voortdurende ontwikkeling van competenties en vaardigheden. De bedoeling hierbij is een continue ondersteuning te bieden aan jongeren in het onderwijs, starters of bestaande ondernemers, eerder dan de focus te leggen op het bekomen van een eenmalig attest.

Het decreet van 18 mei 2018, dat in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd op 11 juni 2018, treedt in werking op 1 september 2018.

Vanaf 1 september 2018 zal je dus een zaak kunnen starten zonder dat je daarbij een attest Basiskennis Bedrijfsbeheer moet voorleggen.

Het nieuw wettelijk kader moet ervoor zorgen dat de starters zich (vrijwillig) laten begeleiden bij de opstart van hun zaak, zonder dat zij nog een attest moeten bekomen dat als een toetredingsdiploma werd beschouwd.

Christophe Knockaert

Recent nieuws