Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

18 mei 2017

Twee nieuwe apps voor ondernemers, tegen sociale dumping

Op initiatief van Staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude Philippe De Backer werden twee nieuwe apps ontwikkeld in de strijd tegen de sociale fraude.

App Correcte Ondernemer

De Belgische wet voorziet dat ondernemingen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de sociale en/of fiscale schulden van hun medecontractant voor werken in onroerende staat – zoals bouw, elektrotechniek, schoonmaak en onderhoud - en voor activiteiten in de bewakings- of vleessector.

Heeft de (onder)aannemer met wie u een contract afsluit schulden bij de fiscus of de sociale zekerheid, dan kunnen de FOD Financiën en de RSZ de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de schulden, tenzij die de inhoudingsplicht op facturen respecteert en correct aan de RSZ en de FOD Financiën doorstort.

Met de app Correcte Ondernemer – Check Inhoudingsplicht – ontwikkeld door de RSZ en de FOD Financiën, kan een aannemer onmiddellijk zien of een onderaannemer correct de regels volgt en of deze geen sociale en/of fiscale schulden heeft. De aannemer geeft in de app het ondernemingsnummer in van de onderaannemer.  De actuele informatie van de RSZ en de FOD Financiën wordt samen in één scherm gepresenteerd.  Indien er iets niet klopt, gaat er een rood licht branden op de app.  De aannemer moet dan de inhoudingsplicht volgen en een percentage van de factuur doorstorten aan de RSZ en/of fiscus.  In de toekomst zal de aannemer ook kunnen checken of de onderaannemer zijn personeel correct betaalt.

App Correcte Werknemer

Buitenlandse werknemers en zelfstandigen die tijdelijk in België komen werken zijn verplicht zich voorafgaandelijk aan te melden via de onlinetoepassing Limosa.  Men ontvangt onmiddellijk na aanmelding een Limosa-meldingsbewijs (L1-document).

Dankzij de nieuwe app ‘Correcte Werknemer’ (Check Limosa) kan een Belgische werkgever of klant nu onmiddellijk nagaan of de buitenlandse werknemer of zelfstandige correct is aangemeld. De app toont bovendien hoe lang de werknemer of zelfstandige nog mag werken in België.

Is er voor de gedetacheerde werkkracht ook een aanwezigheidsregistratie verplicht (‘Checkinatwork’), dan kan die registratie gedaan worden door te klikken vanuit ‘Check Limosa’.

Besluit

Met de twee nieuwe apps kan de Belgische ondernemer onmiddellijk zien of de binnen- of buitenlandse aannemers en werkkrachten in orde zijn met de sociale wetgeving.

In sectoren zoals de bouwsector, de elektrotechnische, schoonmaak-, metaal-, land- en tuinbouw-, vleesverwerkende industrie en in de bewakingssector zijn beide apps zeer nuttig omdat deze ondernemingen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de sociale en/of fiscale schulden van hun medecontracten. 

De overheid werkt hiermee samen met de sociale partners aan een eerlijke concurrentie met een minimum aan administratieve last. 

De inspectiediensten zullen de apps inzetten om gerichtere controles uit te voeren in hun strijd tegen de sociale fraude en de oneerlijke concurrentie.

Sofie Beuls

Recent nieuws