Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

27 maart 2017

Uw aangifte van schuldvordering kan u vanaf 1 april enkel nog elektronisch indienen

Het elektronisch faillissementsdossier wordt een feit, vanaf 1 april. RegSol is de nieuwe gegevensbank waarin de faillissementsdossiers worden opgenomen en bewaard (www.regsol.be).

Vanaf 1 april kunnen ondernemingen nog enkel hun aangifte van schuldvordering elektronisch indienen via www.regsol.be.

Natuurlijke personen en buitenlandse ondernemingen die niet professioneel worden bijgestaan, moeten hun aangifte rechtstreeks overmaken aan de curator.

Voor elke aangifte wordt wel een retributie van 6 euro aangerekend, dit om de kosten van de informatisering te dekken. Dit bedrag zal regelmatig worden geïndexeerd.

Schuldeisers en alle actoren bij de faillissementsvereffening krijgen elektronisch toegang tot het faillissementsdossier.

Benoit Beele

Recent nieuws