Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

7 februari 2017

Strafrechtelijke geldboetes worden doorgaans 30% duurder.

Het was al bekend dat onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen van verkeersboetes vanaf 2017 verhoogd zouden worden met 5%. Daarnaast zijn er de geldboeten die door een Politierechter worden uitgesproken. Deze stijgen eveneens, met meer dan 30%.

Concreet houden dergelijke geldboetes in, dat indien de rechter u veroordeelt tot een geldboete, u een bepaalde geldsom moet betalen aan de Staat. De rechter bepaalt de omvang van deze geldsom. Dit bedrag moet u echter vermenigvuldigen met de zogenaamde ‘opdeciemen’.

Deze opdeciemen is een concept dat door de wetgever werd ingevoerd teneinde toekomstige en recurrente omslachtige wetswijzigingen uit de weg te gaan.

De Wet van 5 maart 1952 bepaalt daarom dat de geldboetes, uitgesproken door een Politierechter, verhoogd dienen te worden met opdeciemen. (Gent (17e k.) 5 mei 2015, R.W. 2016-17, afl. 1, 30). Deze opdeciemen hebben als doel de boetes aan te passen conform de inflatie en worden vastgelegd via bepaalde Programmawetten, zodat deze actueel blijven.

Art. 59 van de Programmawet van 29 december 2016 bepaalt het volgende: “In artikel 1, eerste en tweede lid, van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten, wordt het woord “vijftig” vervangen door het woord “zeventig”.

Dit jaar werden deze opdeciemen met andere woorden opgetrokken van 6 naar 8. Het is dus opletten geblazen voor diegene die veroordeeld worden voor strafrechtelijke feiten gepleegd vanaf 1 januari 2017.

Deze nieuwe opdeciemen treden aldus pas in werking vanaf 1 januari 2017. Wat betreft vonnissen die worden uitgesproken vanaf 1 januari 2017, voor feiten evident gepleegd vóór deze datum, geldt de vroegere ‘x6’ regel dus nog steeds.

Wel moet men indachtig zijn dat wanneer de rechter u veroordeelt tot een criminele of een correctionele hoofdstraf, hij u daarnaast ook verplicht om een bepaalde som geld te betalen als bijdrage aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. Deze verplichte bijdrage is geen straf en wordt altijd opgelegd.

Nopens deze bijdrage aan het slachtofferfonds is het echter zo dat deze reeds vermenigvuldigd worden met 8, eveneens voor straffen die worden uitgesproken vanaf 1 januari 2017 – ook al werden de feiten aldus voorheen gepleegd – wat de bijdrage op 25 x 8, of 200 EUR, brengt.

Het voordeel van de techniek met opdeciemen bestaat erin dat de wetgever in één wet een aantal opdeciemen kan bepalen waarmee alle geldboetes, waarop de wet van 5 maart 1952 van toepassing is, zullen vermeerderd worden.

De reden achter de stijging van 5% voor onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen, is dat de overheid onze verkeersovertredingen wil penaliseren met straffen die meer aansluiten bij deze van onze buurlanden. De vraag blijft natuurlijk waar de logica zich hier in verschuilt.

Wat betreft de forse verhoging van de opdeciemen, zijn er overigens alternatieven voor het verhogen van de boetes. Zo kunnen Politierechters ook gebruik maken van alternatieve straffen die misschien veel meer sensibiliserend werken, men denke aan tal van werkstraffen.

Of een dermate stijging van de geldboetes overtreders ook effectief meer zal sensibiliseren en daarnaast zal aanzetten om minnelijke schikkingen en onmiddellijke inningen meteen te betalen, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Isabelle Geselle

Recent nieuws