Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

19 november 2016

De panoramavrijheid wordt ingevoerd in het Belgische auteursrecht

Met panoramavrijheid wordt bedoeld dat foto’s van door auteursrechten beschermde werken (vooral beeldhouwwerken en gebouwen) die permanent in openbare plaatsen staan, gemaakt en verspreid mogen worden zonder dat hiervoor toestemming nodig is van de auteur of rechthebbende van dat werk.

Het is tegenwoordig heel eenvoudig om foto’s te nemen van auteursrechtelijke beschermde werken die permanent in openbare plaatsen zijn ondergebracht, zoals een beeldhouwwerk op een plein of een graveerwerk aan een openbaar gebouw, en die foto te verspreiden. In België gold tot voor kort een verbod, dat werd opgeheven met ingang van 15 juli 2016.

De wetgever gaat daarbij uit van 2 principes :
-    de vrijheid van het individu om foto’s te nemen in de publieke ruimte;
-    dat de bedoeling van de auteurs van een beeldhouwwerk of gebouw er niet kan in bestaan om de vrijheid van het individu in te perken om van de publieke ruimte, waar die werken toe behoren, foto’s te nemen.

De panoramavrijheid moet wel worden uitgeoefend binnen de omgeving waarin het beschermde werk zich bevindt en zonder dat de normale exploitatie van dat werk beperkt wordt of schade wordt berokkend aan andere wettige belangen van de auteur.

In Frankrijk, Italië en Griekenland bestaat nog steeds geen panoramavrijheid.

Benoit Beele

Recent nieuws