Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

28 maart 2016

Uw creativiteit heeft een waarde, identificeert uw goederen of diensten en kan worden beschermd

Een merk heeft het doel om een product of dienst van die van een ander te onderscheiden. Niet alleen woorden kunnen fungeren als merk, ook vormen, beelden en kleuren kunnen merkenrechtelijk worden beschermd. Uw creativiteit in de ontwikkeling van uw product beoogt een meerwaarde, waarmee u zich wilt onderscheiden van anderen. U kan deze creativiteit beschermen, zodat u zich daarmee blijvend kan identificeren.

De vorm van het gewelfde Coca Cola flesje met groeven is alom bekend. Het is uitgegroeid tot één van de meeste beroemde merken ter wereld. Dat flesje moest zo onderscheidend zijn dat je het zelfs op de tast zou herkennen. 

Coca Cola probeerde eind 2011 ook de vorm van haar plastic flesje te beschermen als merk. Dit flesje heeft wel de gewelfde contouren, maar heeft geen groeven zoals het bekende glazen flesje. Coca Cola kreeg evenwel ongelijk. Op 24 februari jl. deed het EU Gerecht hieromtrent uitspraak.

Wanneer is iets een merk ?

Een merk is een herkenningsteken. Woorden, beelden, maar ook kleuren en vormen kunnen dienen als herkenningsteken voor consumenten, zolang zij er maar anders uitzien dan de rest. Die herkenningsfunctie, nl. dat vermogen om uw product te onderscheiden van andere producten, is zeer belangrijk voor elke koper, en dus ook voor de verkoper. Door vervolgens dat herkenningsteken, uw merk, te beschermen, blijft uw creativiteit die exclusiviteit behouden. Dat betekent ook dat enkel onderscheidende creativiteit een exclusieve bescherming verdient.

Wanneer is een vorm een merk ?

Het Hof van Justitie stelt strengere eisen voor vormen en kleuren dan voor woorden of logo’s om als merk te kunnen worden erkend. Het Hof gaat er immers van uit dat een gemiddelde consument niet gewend is om de herkomst van goederen, bij gebreke aan tekstuele of grafische elementen, af te leiden louter uit de vorm ervan, zodat het onderscheidend vermogen van een vorm of kleur moeilijker vast te stellen is dan van een woord of logo.

Niet onderscheidend, dan geen merk

Het herkenningsteken moet onderscheidend zijn, en dit niet voor iedereen, maar voor een normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van de betreffende goederen, zonder onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid.

In die omstandigheden bezit alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, de wezenlijke functie van herkomstaanduiding.

Volgens het EU Gerecht lijkt het plastic Coca Cola flesje echter te veel op de flesjes die gewoonlijk in de handel worden gebruikt. Daarbij komt dat het hier een gangbaar consumptieproduct betreft, waardoor de aandacht van de consument lager is dan bij de aanschaf van bijvoorbeeld een meubel of een voertuig en waardoor de vorm net significanter zou moeten zijn om zich te kunnen onderscheiden van andere producten.

Een merk (geworden) door gebruik ?

Als een herkenningsteken niet kan onderscheiden, verdient het normaliter geen bescherming. Maar wat niet is, kan komen. Een vorm, beeld, etc. kan door gebruik en reclame soms ingeburgerd worden, waardoor het na verloop van tijd een onderscheidend vermogen verwerft.

Dit bewijs kan met alle middelen worden geleverd, zoals marktonderzoeken, folders, opgave van reclame-investeringen, verkoopcijfers, etc.

Coca Cola was van oordeel dat door het gebruik van het glazen flesje met groeven de consument nu ook het plastic flesje zonder groeven herkent. 

Het EU-gerecht ging daar echter niet in mee. Het EU-gerecht had ook twijfels bij de kwaliteit van de marktonderzoeken en stelde dat teveel van de bewijsstukken niet specifiek betrekking hadden op het flesje zonder groeven. 

Ofwel heeft Coca Cola haar huiswerk dus niet goed gedaan, ofwel was het nog te vroeg om het flesje zonder groeven als merk te aanzien. 

Handhaving van uw merk

Het is voor ondernemingen belangrijk om voldoende aandacht aan de handhaving van hun intellectuele rechten te besteden. Het verwerven en bezitten van deze rechten kan een mooie waarde zijn voor de onderneming. Zonder voldoende inspanningen voor de naleving van deze rechten door derden via de bestrijding van elk niet-toegestaan gebruik, riskeren deze rechten evenwel hun waarde en efficiëntie te verliezen. De wetgeving biedt een waaier aan mogelijkheden om inbreuken efficiënt en op een zeer snelle wijze te bestrijden, niet alleen via schadevergoedingen, maar ook via stakingsvorderingen, beslag inzake namaak en het strafrecht.

Benoit Beele

Recent nieuws