Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

2 Mei, 2013

Inhoudingsplicht bij aannemingsopdrachten ook tijdens gerechtelijke reorganisatie

Een opdrachtgever die bepaalde onroerende werken laat uitvoeren door een aannemer, of een aannemer die dezelfde soort werken laat uitvoeren door een onderaannemer, zijn onder bepaalde voorwaarden, verplicht een deel van het verschuldigde bedrag in te houden en door te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en/of aan de fiscale administratie. Dit is de zgn. inhoudingsplicht.

Niettegenstaande de bescherming tegen de schuldeisers, geldt die inhoudingsplicht ook (nog steeds) ten aanzien van opdrachtgever, bouwheer of aannemer, die bescherming tegen zijn schuldeisers heeft verkregen. In haar
arrest van 7 maart 2013 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat dit niet strijdig is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Bij zijn cashplanning zal die opdrachtgever, lopende zijn bescherming tegen zijn schuldeisers, daar bijgevolg moeten mee rekening houden.

Beele Benoit

Recent nieuws