Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

16 april 2015

Sociale Zekerheidsrecht

Het Hof van Cassatie heeft bij arrest dd. 15 september 2014 beslist dat de vergoeding die een werknemer van zijn werkgever ontvangt voor de overdracht van zijn vermogensrechten die voortspruiten uit de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst inderdaad een tegenprestatie is voor de overdracht van rechten die betrekking hebben op de prestaties door hem geleverd binnen het kader van zijn arbeidsovereenkomst.

Die vergoedingen houden dienvolgens een voordeel in, waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van zijn werkgever en maken dus deel uit van het loon waarop dienvolgens ook sociale zekerheidsbijdragen berekend moeten worden (Cass. 15/09/2014, Nr. S.12.0006.N).

Stefaan Beele

Recent nieuws