Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

13 december 2014

Aanpassing KBO vermelding op uw bedrijfsdocumenten

De vennootschappen hebben de verplichting op hun bedrijfsdocumenten de gegevens in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of het Rechtspersonenregister (RPR) aan te duiden.

Door de hervorming van het gerechtelijk landschap, die op 1 april 2014 in voege kwam, leidt dit tot een aanpassing van eerdere vermeldingen.

De plaats na de afkorting KBO of RPR op facturen geeft traditionaal aan welke rechtbank van Koophandel bevoegd is over de vennootschap / rechtspersoon. Sinds 1 april 2014 zijn er maar acht rechtbanken van Koophandel meer, met name Antwerpen, Gent, Brussel, Luik, Bergen, Leuven, Nijvel en Eupen. De vroegere zittingplaatsen zijn nog behouden, maar dan enkel als afdelingen van de nieuwe rechtbank van koophandel.

Dit houdt bijvoorbeeld in:

      “KBO Brugge” wordt “KBO Gent, afdeling Brugge”

      “KBO Gent” wordt “KBO Gent, afdeling Gent”

Enkel rechtspersonen die onder de rechtbanken van koophandel van Leuven, Nijvel en Eupen vallen, moeten geen bijkomende afdeling vermelden, gezien die rechtbanken geen afdelingen hebben.

Uw briefhoofd en uw facturen zouden dienvolgens in voormelde zin moeten worden aangepast.

Stefaan Beele

Recent nieuws