Prime Advice for Excellent Performance.

E-News

5 september 2014

Welke rechten heeft U als vliegtuigpassagier?

De meeste mensen kennen hun rechten als vliegtuigpassagier niet. Ze hebben dan ook geen idee waar ze recht op hebben ingeval van een instapweigering (d.i. overboeking), annulering of vertraging van hun vlucht. De rechten van vliegtuigpassagiers worden geregeld in de Europese Verordening nr. 2004/261 van 11 februari 2004. Deze rechten zijn van toepassing voor alle vluchten met een EU-luchtvaartmaatschappij én voor alle vluchten met om het even welke maatschappij die vertrekken vanuit een EU-luchthaven en dit bij tijdig inchecken.

Ingeval van een instapweigering (overboeking) moet de luchtvaartmaatschappij eerst vragen of er vrijwilligers zijn die hun boekingen vrijwillig willen opgeven in ruil voor bepaalde voordelen. De luchtvaartmaatschappij en de vrijwilliger kunnen in dergelijk geval vrij onderhandelen over deze voordelen (bijvb. een latere vlucht in hogere klasse). In elk geval hebben de vrijwilligers naar keuze het recht op terugbetaling van het ticket of een alternatief reisplan. Indien het aantal vrijwilligers niet voldoende is om alle resterende passagiers te laten meevliegen, heeft de luchtvaartmaatschappij het recht passagiers de toegang tot de vlucht te weigeren. De luchtvaartmaatschappij die passagiers tegen hun wil op een vlucht weigert, moet de geweigerde passagiers onmiddellijk een compensatie betalen (tussen de 125 en 600 EUR, afhankelijk van de vluchtafstand en de opgelopen vertraging). Daarnaast moet de luchtvaartmaatschappij het ticket terugbetalen én een alternatief reisplan aanbieden én het recht op verzorging naleven (gebruik van telefoon, verfrissingen, maaltijden, accommodatie, vervoer naar de accommodatie).

Bij annulering van een vlucht hebben de passagiers ten aanzien van de luchtvaartmaatschappij recht op terugbetaling van hun ticket ?f op een alternatief reisplan. Daarnaast hebben de passagiers recht op verzorging (gebruik van telefoon, verfrissingen, maaltijden, accommodatie, vervoer naar de accommodatie). Bovendien hebben de passagiers recht op dezelfde compensatie als die hen zou worden aangeboden ingeval van een instapweigering. Zij hebben echter geen recht op compensatie indien zij minstens 14 dagen vóór de vlucht op de hoogte werden gesteld van de annulering of wanneer zij via een andere route hebben gereisd zonder al te veel tijdverlies of als de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat de annulering werd veroorzaakt door buitengewone omstandigheden.

Indien de vlucht langdurige vertraging oploopt, heeft U anders dan bij de annulering en overboeking, in principe géén recht op een vaste financiële compensatie. U heeft wel recht op bijstand (gebruik van telefoon, verfrissingen, maaltijden, eventueel accommodatie en vervoer naar de accommodatie) indien de vertraging:

  • twee uur of meer bedraagt bij vluchten tot 1.500 km;
  • drie uur of meer bedraagt bij langere vluchten binnen de Europese Unie of bij andere vluchten tussen 1.500 en 3.500 km;
  • vier uur of meer bedraagt bij vluchten boven 3.500 km buiten de Europese Unie.

Indien de vertraging meer dan vijf uur bedraagt en de passagier besluit niet verder te reizen, dan heeft deze bovendien recht op terugbetaling van zijn ticket én een terugvlucht naar zijn oorspronkelijke vertrekpunt. Rechtspraak bevestigde echter dat ook bij langdurige vertraging van 3 uur of meer recht op compensatie ontstaat, tenzij de luchtvaartmaatschappij overmacht kan inroepen.

Wat kunt u doen als u vindt dat uw passagiersrechten zijn geschonden ?

Bij niet-naleving van de passagiersrechten die in de verordening zijn vastgelegd, dient U Uw klacht eerst te richten tot de betrokken luchtvaartmaatschappij of de betrokken luchthaven. Als de luchtvaartmaatschappij niet binnen een redelijke termijn (3-4 weken) antwoordt of als het antwoord U niet bevalt, kan U zich vervolgens richten tot de nationale instantie bevoegd voor de toepassing van de reglementering. Een klacht indienen kan bij de FOD Mobiliteit en Vervoer waar U ook een klachtenformulier kan downloaden.

Lobke Pottie

Recent nieuws