Prime Advice for Excellent Performance.

Ondernemingsrecht

Belexa Advocaten staat haar cliënteel ook bij in alle aspecten van vastgoed-gerelateerde transacties of betwistingen, zoals aankoop, verkoop, ontwikkeling en exploitatie van vastgoed, inclusief erfpacht, opstal, huur, erfdienstbaarheden, mede-eigendom, etc.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in diverse aspecten m.b.t. milieu en ruimtelijke ordening, waaronder stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen, milieu-aansprakelijkheid, bodemsanering, afvalbeheer en onteigening.Onze expert(s) in 'Vastgoed, stedenbouw en milieurecht' :

Recent nieuws