Prime Advice for Excellent Performance.

Ondernemingsrecht

Belexa Advocaten heeft een bijzondere expertise in het privaat bouwrecht. Belexa Advocaten staat heel wat bouwheren, aannemers, projectontwikkelaars, architecten, vastgoedmakelaars en verzekeraars bij, niet alleen in bouwgeschillen of bouwschade, maar ook met allerhande praktisch en oplossingsgericht advies. Belexa Advocaten betracht steeds een snelle, pragmatische buitengerechtelijke oplossing. Indien echter aangewezen of noodzakelijk, aarzelen wij niet om de nodige gerechtelijke stappen te ondernemen, desgevallend in kortgeding om toch de gewenste oplossing op korte termijn te bekomen.

Daarnaast heeft Belexa Advocaten een uitgebreide ervaring en kennis opgebouwd in het overheidsopdrachtenrecht, zowel met betrekking tot de gunningsfase als met betrekking tot de uitvoeringsfase van de opdracht.Onze expert(s) in 'Aanneming & Overheidsopdrachten' :

Recent nieuws