Prime Advice for Excellent Performance.

Ondernemingsrecht

Belexa Advocaten staat haar cliënten bij bij de exploitatie en de bescherming van hun intellectuele eigendomsrechten (merken, handelsnamen, literaire en artistieke werken, domeinnamen, software, databases, tekeningen en modellen, uitvindingen).

Daarnaast kan onze Data Protection Officer u begeleiden bij de bescherming van persoonsgegevens. Ondernemingen moeten een heus privacyplan uitwerken, dataregister bijhouden, gevolg geven aan de privacyrechten van de betrokkenen, .... De verwerking van persoonsgegevens is tegenwoordig strikt gereglementeerd.  Onze expert(s) in 'Intellectuele Eigendom en Data Protection' :

Recent nieuws