Prime Advice for Excellent Performance.

Ondernemingsrecht

Belexa Advocaten staat haar cliënten bij in alle aspecten van handelsrecht, handelspraktijken, distributierecht, mededingingsrecht, internetrecht, privacywetgeving, consumentenbescherming en productaansprakelijkheid. De regelgeving terzake is niet alleen Belgisch, ook Europees.

De advocaten bij Belexa Advocaten beschikken over een diepgaande expertise in allerlei soorten handelscontracten, zoals (maar niet beperkt tot) koop-verkoop van handelsgoederen, leveringen van goederen op maat of software op maat, distributieovereenkomsten, handelsagentuur, franchising, commissionairovereenkomsten, bescherming van know-how en goodwill, mededingingsrecht, informatieverplichtingen, etc., inclusief de opvolging van problemen in de uitvoering van die handelscontracten.

Belexa Advocaten helpt u procedures te vermijden of deze in alle geval zo efficiënt mogelijk aan te pakken.Onze expert(s) in 'Handels-, distributie- en mededingingsrecht' :

Recent nieuws